coachsamtal

Är coaching något för mig?

Vi lever i en värld med ständiga förändringar där allt spinner fortare och fortare. Samtidigt så har vi alla möjligheter att göra och bli exakt vad vi vill. Att kunna fokusera och prioritera blir allt viktigare. Men vad är coaching och är det något för dig? 

Vad är coaching?

Coaching är inspirerande och utvecklande samtal blandat med övningar som stödjer dig att finna och uppnå dina mål i livet snabbare och effektivare än på egen hand. Coachingen handlar om att man vill förändra dagens livssituation till något bättre. 

Genom rätt frågor lär du dig hitta nya vägar, alternativ och resurser så att du kan skapa önskad balans och fokus i livet. Coaching utgår från dina egna drivkrafter och värderingar och ökar därmed din motivation till förändring.

Coachning innebär reflektion där du får hjälp med att bli förstå och se dina valmöjligheter, våga tänka i nya banor och ta ansvar för ditt agerande. 

Att inte stanna i tanke är viktigt. Du lär dig gå från tanke till handling och får på så sätt nyckeln till livslångt lärande och stärkt personligt ledarskap. Det är inte ovanligt att man under en period av coachsamtal stannar upp och förvånas över hur mycket som hänt sen första samtalet. 

Coaching är inte terapi där vi blickar bakåt i det förflutna eller rådgivning utan som coach möter jag dig alltid där du står idag och mitt fokus är att hjälpa dig framåt. Nuläge, mål, möjligheter och handlingsplan är ledord i coachingen där fokus ligger på frågeställningar som: ”-Hur ser det ut idag?”, ”-Vart vill jag?”, ”-Hur ska jag nå mitt mål?"


När behöver jag en coach?

Som chef  och ledare har du nytta av coaching genom att bli coachad att stärka ditt ledarskap och bli tydligare i din kommunikation. Coaching av dig som ledare gör att du i din tur kan coacha dina medarbetare till att uppnå mål. Att som ledare och chef få tydliggöra din roll som oftast är ett område där dagens ledare känner sig osäkra i är en viktig del av coachingen. Vilka är dina styrkor som ledare och vad behöver du utveckla för att ta nästa steg?

Som team har man nytta av coaching genom att man genom coaching kan skapa högpresterande team med tydliga mål där alla i teamet vet arbetssätt och håller varandra ansvariga för mål och resultat. Coachingen tar den splittrade gruppen av individer till ett högpresterande team där alla litar på varandra där känslan av att allt är möjligt finns.

Som människa i dagens stressade samhälle där det är fler och fler måsten. Där man har fullt upp att klara av vardagen samtidigt som man funderar på om det är meningen att man bara ska leva för att jobba, städa och betala räkningar. Är detta ekorrhjul allt som blev? Samtidigt så har vi fler möjligheter än vi tidigare har haft. Att bli coachad handlar för dig kanske om att välja vad du vill men även att kunna välja bort.

Att bli coachad kan handla om förändringar i livet av både stora och små områden som till exempel:

  • personlig utveckling
  • bättre hälsa
  • stresshantering
  • karriärval
  • stärkt självkänsla
  • relationsproblem
  • kris- och konflikthantering


Är coaching något för dig?

Ja är det korta svaret. Livet ska vara ett mirakel och en spännande resa, du får bara ett liv och du vill inte gå runt med en känsla av att det kunde vara mer, jag borde göra det där, varför gjorde jag inte o.s.v Enligt en undersökning gjord i Australien med personer som ligger på dödsbädden så kommer på första plats i vad dom ångrar sig i livet att personen inte fullföljde sina drömmar. Som sagt, vi får bara ett liv så ta vara på det och gör det till en fantastisk resa.

Oavsett var du är i livet så kan en coach ta dig till nästa nivå!

Alla borde ha en person som coachar en framåt mot den bästa man kan vara. Det kan kanske vara du själv som kan coacha dig själv, jobba med personlig utveckling och få dig att nå dina mål eller så är en coach att föredra. Om du har mål, drömmar och önskningar i livet som du inte lever fullt ut eller om du ännu värre - gett upp dina drömmar och funnit dig i att leva missnöjd i vardagens ekorrhjul mellan jobb och städning undrandes om detta var allt det blev?Då behöver du verkligen en coach.

Det coachande förhållningssättet kan användas i alla privata och arbetsmässiga relationer, då den alltid utgår från den viktigaste - nämligen relationen med dig själv. Genom coachande samtal och övningar leder individuell coaching dig dit du vill.

1 Comment

  1. Bra skrivet Magnus, finns så många fördelar med coachning!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *